Technologia

ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNE I TECHNOLOGICZNO – MATERIAŁOWE

 • Fundamenty – posadowienie pośrednie- płyta fundamentowa opierająca się na palach betonowych
 • Ściany przyziemia – monolityczne żelbetowe w części murowane
 • Słupy i podciągi w kondygnacji garażowej – monolityczne żelbetowe
 • Ściany konstrukcyjne – żelbetowe na kondygnacji parterowej i I piętra oraz murowane z bloczków typu „Silka” z trzpieniami żelbetowymi na wyższych kondygnacjach. Ściany szybów windowych – żelbetowe. W mieszkaniach mogą występować widoczne uskoki na styku ścian i żelbetowych podciągów konstrukcyjnych.
 • Ściany osłonowe zewnętrzne– bloczki typu „Silka” – ocieplane wełną mineralną i styropianem metodą lekką mokrą.
 • Ściany wewnętrzne oddzielające mieszkania od korytarzy – bloczki typu „Silka” gr. 18 cm. Z uwagi na ogrzewane klatki schodowe, na ścianach korytarzy i klatek schodowych od strony mieszkań nie wykonuje się dodatkowej izolacji termicznej.
 • Stropy – nad kondygnacją garażową -1 oraz na następnych kondygnacjach żelbetowe typu „FILIGRAN”
 • Taras nad parkingiem poziemnym i parkingiem na parterze w technologii stropodachu odwróconego pokrytego warstwą wegetacyjną zieleni
 • Dach – płaski stropodach wentylowany, oparty na ściankach murowanych i konstrukcji drewnianej kryty papą termozgrzewalną. Część przykrycia budynku tworzą tarasy mieszkań o izolacji wykonanej na zasadzie dachu odwróconego.
 • Tynki zewnętrzne – strukturalne, cokół i fragmenty elewacji w okładzinie z płytek granitowych.
 • Klatki schodowe ogrzewane.
 • Wentylacja mieszkań hybrydowa – wentylatory mechaniczne na zakończeniach przewodów wentylacyjnych na dachu. Na wlotach do kanałów wentylacyjnych w kuchniach, łazienkach i WC zamontowane kratki wywiewne.
 • Do podłączenia okapów nadkuchennych przewidziano osobne przewody zbiorcze.
 • Ogrzewanie i ciepła woda – ciepło z sieci miejskiej. Przygotowanie ciepłej wody użytkowej odbywa się w zamontowanych przymieszkaniowych węzłach grzewczych. W/w węzły montowane są na koszt Dewelopera i wchodzą w skład instalacji co. stanowiącej część wspólną budynku. Wyposażenie węzłów umożliwia jednocześnie zaprogramowanie automatycznego sterowania ogrzewaniem mieszkania.
 • Opomiarowanie pobranego ciepła licznikiem (c.o. i wody ciepłej użytkowej) zainstalowanym w węzełku przymieszkaniowym, pozwala na rozliczanie się przez właściciela mieszkania z zużyte ciepło na podstawie indywidualnej umowy zawartej z dystrybutorem.
 • Z uwagi na oszczędność kosztów zużycia ciepła, przy jego indywidualnym opomiarowaniu, instalacja ciepłej wody wykonana jest bez układu cyrkulacji w mieszkaniach. Cyrkulacja wykonana jest na poziomach i pionach c.o.
 • Licznik wody zimnej zainstalowany w węzełku przymieszkaniowym
 • Dostawa wody i odbiór ścieków – poprzez wpięcia do sieci miejskich
 • Dźwigi osobowe, elektryczne firmy KONE, typu Mono Space obsługujące również poziom garażu. Kabina ze stali nierdzewnej. Podłoga w okładzinie granitowej. Drzwi dwupanelowe teleskopowe.
 • Mała architektura i zagospodarowanie terenu – wykonane w pełnym zakresie zgodnie z planem zagospodarowania teren,u w tym ogrodzenie terenu od strony wschodniej oraz wykonane zostaną wydzielenia ogródków przydomowych